ยาทาภายนอก

 

 โปรโมชั่น พิเศษ!! ผ่านเว็บไซต์

 

 

 

 

 


มาตรฐานของห้างธงทองโอสถ

พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
ผ่านมาตรฐานที่เรากล้ารับประกัน

• ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ เลขที่ HB 24-1-43-1
• การันตีด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S เทียบเท่ากับมาตรฐานการผลิตระดับสากล
• เครื่องจักรสะอาด ทันสมัย ได้มาตรฐาน
• กระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทันสมัย
• ตรวจสอบคุณภาพอย่างรัดกุมทั้งก่อน หลัง และระหว่างการผลิต
• ผสานองค์ความรู้เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์


ห้างธงทองโอสถ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543

ด้วยความรักและความหวงแหนภูมิปัญญาไทย ของเภสัชกรธงชัย สีมาเอกรัตน์
ภายใต้ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณเลขที่ HB 24-1-43-1 ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อผลิตยาแผนโบราณ เครื่องสำอาง และอาหารเสริมตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความรู้เภสัชกรรมไทยผสานเภสัชกรรมแผนปัจจุบันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล