• ยาอมประสะมะแว้ง (รสมะนาว)
  240.00 ฿
 • ยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย ตราธงทอง
  240.00 ฿
 • ยาอมบรรเทาอาการไอ มะขามป้อม
  240.00 ฿
 • ยาหอมเทพจิตร ตราธงทอง
  360.00 ฿
 • ยาหอมนวโกฐ ตราโพธิ์ทอง
  85.00 ฿
 • ยาหอมอินทจักร์ ตราโพธิ์ทอง
  85.00 ฿
 • ยาเม็ดเซนน่า 7.5 ตราธงทอง
  145.00 ฿
 • ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  125.00 ฿
 • ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  85.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ตราโฮนี่
  48.00 ฿
 • ยาเหลืองปิดสมุทร ตราธงทอง
  85.00 ฿