• ยาชงกระเจี๊ยบแดง ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงชุมเห็ดเทศ ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงขิง ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงหญ้าหนวดแมว ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงตรีผลา ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงผสมรางจืด ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาชงหญ้าดอกขาว ตราสะม็อค
  65.00 ฿