ยาเม็ดเซนน่า 7.5 ตราธงทอง

รหัสสินค้า : TB 007

ราคา

145.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 145.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ยาระบาย

ขนาดบรรจุ 5×20 เม็ด


ชื่อสินค้า: ยาเม็ดเซนน่า 7.5 ตราธงทอง

สรรพคุณ: ยาระบาย

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: -

ทะเบียนยาเลขที่: G 546/58