• ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  125.00 ฿
 • ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  85.00 ฿
 • ยาแคปซูลมะขามแขก ห้างธงทองโอสถ
  120.00 ฿
 • ยาแคปซูลมะขามแขก ตราธงทอง
  170.00 ฿