• ยาเม็ดเซนน่า 7.5 ตราธงทอง
  145.00 ฿
 • ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  125.00 ฿
 • ยาเม็ดมะขามแขก ตราธงทอง
  85.00 ฿
 • ยาชงชุมเห็ดเทศ ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาแคปซูลมะขามแขก ห้างธงทองโอสถ
  120.00 ฿
 • ยาแคปซูลส้มแขก
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลธรณีสันธะฆาต ตราธงทอง
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลตรีผลา ตราธงทอง
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลมะขามแขก ตราธงทอง
  170.00 ฿