• ยาเขียวหอม ตราธงทอง
  50.00 ฿
 • ยาชงผสมรางจืด ตราธงทอง
  65.00 ฿
 • ยาแคปซูลบอระเพ็ด
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราธงทอง
  120.00 ฿
 • ยาแคปซูลมะระขี้นก ตราธงทอง
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลสมุนไพร ห้าราก
  150.00 ฿
 • ยาแคปซูลรางจืด ตราธงทอง
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลจันทน์ลีลา ตราธงทอง
  160.00 ฿
 • ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราธงทอง
  170.00 ฿
 • ยาประสะจันทน์แดง ตราธงทอง
  160.00 ฿