• ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ มะขามป้อม
  35.00 ฿
 • ขายดี
  ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ มะขามป้อม
  50.00 ฿
 • ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม สูตร 2 ตราธงทอง
  35.00 ฿
 • ยาอมประสะมะแว้ง (รสมะนาว)
  240.00 ฿
 • ยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย ตราธงทอง
  240.00 ฿
 • ยาอมบรรเทาอาการไอ มะขามป้อม
  240.00 ฿
 • ยาชงตรีผลา ตราธงทอง
  65.00 ฿