ยาหอมนวโกฐ ชนิดผง ตราธงทอง

รหัสสินค้า : PD 003-2

ราคา

55.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 55.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แก้คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมปลายไข้

ขนาดบรรจุ 25 กรัม

 

ชื่อสินค้า: ยาหอมนวโกฐ ชนิดผง ตราธงทอง

สรรพคุณ: แก้คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมปลายไข้

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: HB 410/66A

ทะเบียนยาเลขที่: G 50079/63