น้ำมันจากไพลหอม ตราธงทอง

รหัสสินค้า : EX 001-1

ราคา

110.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 110.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก

ขนาดบรรจุ 20 ซี.ซี


ชื่อสินค้า: น้ำมันจากไพลหอม ตราธงทอง

สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: -

ทะเบียนยาเลขที่: G 890/47

ข้อมูลสมุนไพร คลิก