ยาหม่องเสลดพังพอน ตราธงทอง

รหัสสินค้า : EX 006

ราคา

105.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 105.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย

ขนาดบรรจุ 50 กรัม


ชื่อสินค้า: ยาหม่องเสลดพังพอน ตราธงทอง

สรรพคุณ: บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: HB 411/66A

ทะเบียนยาเลขที่: G 254/51

ข้อมูลสมุนไพร คลิก