ยาแคปซูลเลือดงาม ตราธงทอง

รหัสสินค้า : CA030

ราคา

160.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 160.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ

ขนาดบรรจุ 100 แคปซูล


ชื่อสินค้า: ยาแคปซูลเลือดงาม ตราธงทอง

สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: -

ทะเบียนยาเลขที่: G 292/58