ยาปลูกไฟธาตุ

เป็นยารักษากลุ่มอาการทางสตูิศาสตร์นรีเวชวิทยา เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสมุนไพร

ประกอบด้วยสมุนไพร

พริกไทยล่อน

สรรพคุณ ขับลม ขับเหงื่อ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร ขับลม ขับเสมหะ บำรุงธาตุ

ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในยาอายุวัฒนะ

ช้าพลู

สรรพคุณ ทำให้ร่างกายอบอุ่น แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับลมในลำไส้ ช่วยย่อยอาหาร แก้ธาตุน้ำพิการ

ดีปลี

สรรพคุณ ขับลม ลดอาการไอ  ระคายคอจากเสมหะ ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด  บำรุงธาตุไฟ แก้ปวดท้อง

พักแพวแดง

สรรพคุณ ช่วยแก้ลม ขับลมในกระเพาะอาหาร แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

ข้อบ่งใช้

บำรุงไฟธาตุ ขับโลหิตระดู บำรุงนม

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ผ่าคลอด และหญิงมีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยานี้่วมกับยา phenytoin , propranolol  , theophylline และ raifamcin เนื่องจากตำรับยามีพริกไทยในปริมาณสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด

- คัมภีร์มหาโชตรัตน์ ยาปลูกไฟใช้สำหรับปลูกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีระดูให้มีระดูมา

ถ้าแม่ลูกอ่อนกิน ทำให้น้ำนมมามาก ทั้งหาโทษมิได้เลย ดีนักแล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    คลิก