ยาประสะไพล

เป็นยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นารีเวชวิทยา เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสมุนไพร

ประกอบดวยสมุนไพร

เหง้าไพล

สรรพคุณ ขับโลหิตร้ายทั้งหลายให้ตกเสีย ขับระดูสตรี แก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม ขับลมในลำไส้ ขับระดู

ผิวมะกรูด

สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้แน่น ขับระดู ขับผายลม เป็นยาบำรุงหัวใจ ผล ดองเป็นยาฟอกเลือดในสตรี ช่วยขับระดู ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด

เหง้าว่านน้ำ

สรรพคุณ เป็นยาขับลม ยาหอม แก้ธาตุพิการ เป็นยาขมช่วยเจริญอาหาร ช่วยได้ในอาการท้องเสีย อาหารไม่ย่อย และอ่อนเพลีย

เหง้ากระเทียม

สรรพคุณ เป็นยาขับลม แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ธาตุพิการ ขับโลหิตระดู บำรุงประสาท

หัวหอม

สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ ขับประจำเดือน

พริกไทยล่อน

สรรพคุณ ขับลม ขับเหงื่อ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร ขับลม ขับเสมหะ บำรุงธาตุ ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในยาอายุวัฒนะ

ดีปลี

สรรพคุณ ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด  บำรุงธาตุไฟ 

ขิง

สรรพคุณ ใช้เหง้า รักษาอาการท้องอืด เฟ้อ เสียดท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดเกร็งช่องท้อง แก้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร

ขมิ้นอ้อย

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวด รักษาอาการเลือดคั่ง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก รักษาระดูมาไม่ปกติ แก้ระดูขาว ขับประจำเดือน

เทียนดำ

สรรพคุณ ขับเสมหะให้ลงสู่คูทวาร ขับลมในลำไส้ ช่วยย่อย แก้ท้องอืด เฟ้อ แก้อาเจียน บำรุงโลหิต

เกลือสินเธาว์

สรรรพคุณ ทำลายพรรดึก (แก้ท้องผูก) ล้างเมือกในลำไส้ ขับพยาธิในท้อง แก้ระส่ำระสาย

การบูร

สรรพคุณ แก้ปวด แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท แก้ปวดขัดตามเส้นประสาท ข้อบวมเป็นพิษ แก้เคล็ดบวม เส้นสะดุ้ง กระตุก ขัดยอกแพลง

ข้อบ่งใช้

1.ระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

2.บรรเทาอาการปวดประจำเดือน

3.ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมาก ผิดปกติหลังคลอด

- ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับระดูออกมามากขึ้น

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน

- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    คลิก