ยาตรีผลา

ในทางการแพทย์แผนไทย และอายุรเวทของอินเดีย ตำรับ "ตรีผลา" เป็นยาพื้นฐานที่รู้จักกันมาแต่โบราณ

เป็นยาที่มีสรรพคุณในการรักษาสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย ใช้ขับพิษออกจากร่างกาย โดยเฉพาะ

ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง ตำรายาไทย เรียกว่า "พิกัด ตรีผลา" ประกอบด้วยสมุนไพร 3 อย่าง

สมอพิเภก

สรรพคุณ ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อเสมหะและไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก่ แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ

แก้ธาตุกำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ท้องร่วงท้องเดิน รักษาโรคท้องมาน เมล็ดในแก้บิดแก้มูกเลือด

สมอไทย

สรรพคุณ ผลเป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุเสียด รู้ผายธาตุ รู้ระบาย รู้ถ่ายอุจจาระ 

ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ่ายอุจจาระ ถ่ายเสมหะ ลดไข้ ขับลมในไส้ 

ผลแก่ เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ไข้เพื่อเสมหะ ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมจุกเสียด อาเจียน สะอึก แก้ท้องร่วงเรื้อรัง

มะขามป้อม

ตามตำรายาไทย เนื้อผลแห้ง รสเปรี้ยว ฝาด ขม สรรพคุณ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ เป็นยาฝาดสมาน  

ตำรับยานี้ต้องใช้สมุนไพร ครบทั้ง 3 ชนิด

เพราะแต่ละชนิดจะลดอาการข้างเคียงของกันและกัน เช่น "สมอพิเภก" อาจทำให้เกิดอาการมวนท้องและท้องเสียได้ จึงต้องมี

"สมอไทย"  และ "มะขามป้อม" ซึ่งมีรสฝาดมาช่วยรสอาการดังกล่าว เรียกว่า "รู้ถ่าย รู้ปิด" (ระบายแล้วหยุดเอง)

คำว่า "ตรี" แปลว่า "สาม" คำว่า "ผลา" แปลว่า "ผล"  ได้แก่ ผลสมอพิเภก ผลสมอไทย และ ผลมะขามป้อม

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    คลิก