ตำรับยาไทย กระตุ้นน้ำนมหลังตลอด

ยาสูตรตำรับโบราณ เพื่อการกระตุ้นน้ำนม

ยาบำรุงน้ำนม ปลูกไฟธาตุ ตราธงทอง  ประกอบด้วยสมุนไพร ที่มีรสร้อน และรสจืด รวมแล้ว 11 รายการ

ได้แก่ ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม

เหง้าว่านน้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา พริกไทยล่อน

ข้อบ่งใช้  กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๑-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ แพทย์แผนไทยดั้งเดิม ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด