ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนในสมอ...
ReadyPlanet.com


ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนในสมอง? หลักฐานจากนักดนตรีแจ๊ส


 jokergame สล็อตออนไลน์จากมุมมองที่ได้รับความนิยม ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลผลิตจากสมองซีกขวา คนที่มีความคิดริเริ่มถือเป็น "นักคิดที่มีสมองซีกขวา" ในขณะที่ "นักคิดที่มีสมองซีกซ้าย" ถือเป็นการวิเคราะห์และมีเหตุผล นักประสาทวิทยาที่สงสัยในแนวคิดนี้แย้งว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้ และความสามารถที่ซับซ้อนพอๆ กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ต้องอาศัยพื้นที่กว้างใหญ่ของซีกโลกทั้งสอง การศึกษาการสร้างภาพสมองแบบใหม่จากห้องทดลอง Creativity Research Lab ของ Drexel University ให้ความกระจ่างในการโต้เถียงนี้โดยการศึกษาการทำงานของสมองของนักกีตาร์แจ๊สในระหว่างการด้นสด

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ในวารสารNeuroImageแสดงให้เห็นว่า อันที่จริง ความคิดสร้างสรรค์ได้รับแรงผลักดันจากซีกโลกด้านขวาในนักดนตรีที่ไม่มีประสบการณ์ในการแสดงด้นสด อย่างไรก็ตาม นักดนตรีที่มีประสบการณ์สูงในการแสดงด้นสดต้องอาศัยสมองซีกซ้ายเป็นหลัก นี่แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น "ความสามารถของสมองซีกขวา" เมื่อบุคคลต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นดึงเอากิจวัตรที่ได้รับการเรียนรู้มาอย่างดีในซีกซ้ายเมื่อบุคคลมีประสบการณ์ในการทำงาน

โดยการพิจารณาว่ากิจกรรมของสมองเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์อย่างไร งานวิจัยนี้อาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการฝึกคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในสาขาของตน ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญ การแสดงของเขาหรือเธอเกิดจากกระบวนการอัตโนมัติที่ค่อนข้างหมดสติ ซึ่งยากสำหรับบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ แต่ง่ายต่อการขัดขวางความพยายาม เช่น เมื่อการประหม่าทำให้บุคคล "สำลัก" หรือสะดุด

ในทางตรงกันข้าม การแสดงของสามเณรมักจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเจตนาและมีสติ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นตามคำแนะนำของครูหรือโค้ช การบันทึกกิจกรรมของสมองสามารถเปิดเผยจุดที่นักแสดงพร้อมที่จะปลดปล่อยการควบคุมอย่างมีสติและพึ่งพากิจวัตรที่ไม่ได้สติและได้รับการเรียนรู้มาอย่างดี การปล่อยการควบคุมอย่างมีสติก่อนเวลาอันควรอาจทำให้นักแสดงล็อคนิสัยที่ไม่ดีหรือเทคนิคที่ไม่เหมาะสม

การศึกษานี้นำโดย David Rosen, PhD, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Drexel และผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Secret Chord Laboratories ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดนตรี และ John Kounios, PhD, ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สมองประยุกต์และความรู้ความเข้าใจในวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Drexel

ทีมงานได้บันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าสมองความหนาแน่นสูง (EEG) จากผู้เล่นกีตาร์แจ๊ส 32 คน ซึ่งบางคนมีประสบการณ์สูงและคนอื่นๆ มีประสบการณ์น้อย นักดนตรีแต่ละคนบรรเลงเพลงนำแจ๊ส (เพลง) หกแผ่น โดยมีกลองที่ตั้งโปรแกรมไว้ เบส และเปียโนบรรเลง อิมโพรไวส์แจ๊สที่บันทึกไว้ 192 รายการ (เพลงแจ๊สหกเพลงจากผู้เข้าร่วม 32 คน) ถูกเล่นให้กับนักดนตรีแจ๊สผู้เชี่ยวชาญสี่คนและครูผู้สอนเป็นรายบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถให้คะแนนแต่ละรายการสำหรับความคิดสร้างสรรค์และคุณสมบัติอื่นๆ

นักวิจัยได้เปรียบเทียบ EEG ที่บันทึกระหว่างการแสดงที่มีคะแนนสูงกับ EEG ที่บันทึกไว้ระหว่างการแสดงที่ได้รับคะแนนว่ามีความสร้างสรรค์น้อยกว่า สำหรับการแสดงที่ได้รับคะแนนสูงเมื่อเทียบกับการแสดงที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ มีกิจกรรมมากกว่าในส่วนหลังของสมองซีกซ้าย สำหรับการแสดงที่มีเรตติ้งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเรตติ้งที่สูงกว่า มีกิจกรรมที่มากกว่าในซีกขวา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณหน้าผาก

ด้วยตัวของมันเอง ผลลัพธ์เหล่านี้อาจแนะนำว่าการแสดงที่สร้างสรรค์อย่างมากนั้นสัมพันธ์กับพื้นที่ซีกซ้ายหลัง และการแสดงที่สร้างสรรค์น้อยกว่านั้นสัมพันธ์กับพื้นที่ซีกขวา นักวิจัยกล่าวว่ารูปแบบนี้ทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงประสบการณ์ของนักดนตรี

นักดนตรีเหล่านี้บางคนมีประสบการณ์สูง โดยได้แสดงต่อสาธารณะหลายครั้งมากว่าหลายทศวรรษ นักดนตรีคนอื่นๆ มีประสบการณ์น้อยกว่ามาก โดยให้การแสดงต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อนักวิจัยวิเคราะห์ EEG อีกครั้งเพื่อควบคุมระดับประสบการณ์ของนักแสดงด้วยสถิติเชิงสถิติ รูปแบบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากก็ปรากฏขึ้น แทบทุกความแตกต่างของการทำงานของสมองระหว่างการแสดงที่สร้างสรรค์และไม่ค่อยสร้างสรรค์นั้นพบได้ในซีกขวา ส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าผาก

การค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ของทีมที่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อศึกษาว่าการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นในสมองของนักดนตรีอย่างไร และการศึกษาว่านักดนตรีแจ๊สที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการได้รับการกระตุ้นให้เล่น "อย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น"

การศึกษาใหม่เผยให้เห็นพื้นที่ของสมองที่สนับสนุนการด้นสดทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักดนตรีที่มีประสบการณ์สูงและคู่หูที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ และตอบคำถามที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับบทบาทของซีกซ้ายและซีกขวาในการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังยกประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจของคำจำกัดความและความเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์

“ถ้าความคิดสร้างสรรค์ถูกกำหนดในแง่ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่น เพลง สิ่งประดิษฐ์ บทกวี หรือภาพวาด แล้วซีกโลกซ้ายก็มีบทบาทสำคัญ” คูนิออสกล่าว "อย่างไรก็ตาม หากเข้าใจถึงความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสถานการณ์แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เช่นเดียวกับกรณีของนักด้นสดมือใหม่ สมองซีกขวาก็มีบทบาทนำ"jokergame สล็อตออนไลน์ผู้ตั้งกระทู้ Rimuru Tempest :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-24 17:22:57


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.